Umělecká tvorba spíše dvou - dimensionální,

založena a hře světla a stínu.